| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.150.98 (lg) / ec2-54-92-150-98.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:9662::365c:9662 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KHS-AS AS28693

aut-num:    AS28693
as-name:    KHS-AS
org:      ORG-KMuA1-RIPE
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20676 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS28693
export:     to AS20676 announce AS28693
export:     to AS3356 announce AS28693
default:    to AS3320 action pref=100; networks ANY
admin-c:    JH2111-RIPE
tech-c:     CK85-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-01-31T13:00:09Z
last-modified: 2018-02-07T14:58:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KMuK1-RIPE

organisation:  ORG-KMuA1-RIPE
org-name:    KHS GmbH
org-type:    OTHER
address:    KHS GmbH
address:    Juchostr. 20
address:    44143 Dortmund
address:    Germany
phone:     +49-231569-0
fax-no:     +49-231569-1404
abuse-c:    AC29342-RIPE
admin-c:    AS3951-RIPE
tech-c:     RR6276-RIPE
mnt-ref:    KNIPP-NOC-MNT
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    2010-03-08T10:43:12Z
last-modified: 2016-08-09T06:38:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christian Klaas
address:    Knipp Medien und Kommunikation GmbH
address:    Martin-Schmeisser-Weg 9
address:    D-44227 Dortmund
phone:     +49 231 9703 0
fax-no:     +49 231 9703 200
nic-hdl:    CK85-RIPE
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    2002-07-18T13:47:33Z
last-modified: 2002-11-04T12:50:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Joerg Hassiepen
address:    KHS GmbH
address:    Juchostrasse 20
address:    44143 Dortmund
address:    Germany
phone:     +49-231-569-1473
fax-no:     +49-231-569-1404
nic-hdl:    JH2111-RIPE
mnt-by:     KNIPP-NOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-08-05T12:12:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka