| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.210.61.41 (lg) / ec2-54-210-61-41.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36d2:3d29::36d2:3d29 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JOHN-LEWIS-AS AS25421

aut-num:    AS25421
as-name:    JOHN-LEWIS-AS
org:      ORG-JLP1-RIPE
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4589 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS25421
export:     to AS4589 announce AS25421
admin-c:    NTT1-RIPE
tech-c:     NTT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2002-11-18T14:56:36Z
last-modified: 2018-09-04T09:55:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EA49-RIPE

organisation:  ORG-JLP1-RIPE
org-name:    John Lewis Plc.
org-type:    OTHER
address:    171 Victoria Street
address:    London
address:    SW1E 5NN
address:    United Kingdom
abuse-c:    AR29273-RIPE
mnt-ref:    JOHN-LEWIS-MNT
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2011-02-02T13:58:27Z
last-modified: 2014-11-17T22:41:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Technical Team
address:    John Lewis Partnership
address:    7th Floor
address:    171 Victoria Street
address:    London
address:    SW1E 5NN
address:    United Kingdom
phone:     +44 20 7592 4200
fax-no:     +44 20 7592 4400
admin-c:    DPC2-RIPE
tech-c:     DPC2-RIPE
nic-hdl:    NTT1-RIPE
mnt-by:     JOHN-LEWIS-MNT
created:    2002-07-10T15:04:30Z
last-modified: 2006-08-07T09:55:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka