| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.196.42.8 (lg) / ec2-54-196-42-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c4:2a08::36c4:2a08 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BCR-ASIG-AS AS25378

aut-num:    AS25378
as-name:    BCR-ASIG-AS
remarks:    Str. Rabat nr. 21
remarks:    Bucuresti Sector 1 Romania
import:     from AS15471 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15471 announce AS25378
export:     to AS12302 announce AS25378
admin-c:    AS37655-RIPE
tech-c:     AS37655-RIPE
org:      ORG-BAS9-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RO-MNT
mnt-routes:   BCR-ASIG-MNT
created:    2010-09-09T15:01:12Z
last-modified: 2016-07-16T10:06:50Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-BAS9-RIPE
org-name:    BCR Asigurari SA
org-type:    OTHER
address:    Str. Rabat nr. 21
address:    Bucuresti Sector 1 Romania
phone:     +40758.057.409
admin-c:    AS37655-RIPE
tech-c:     AS37655-RIPE
abuse-c:    BAS104-RIPE
mnt-by:     BCR-ASIG-MNT
mnt-ref:    BCR-ASIG-MNT
created:    2010-09-03T07:47:31Z
last-modified: 2017-07-12T05:29:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alin Scarlat
address:    Str. Rabat nr. 21
phone:     +4 0758.057.409
nic-hdl:    AS37655-RIPE
mnt-by:     VIGMS-MNT
created:    2016-07-12T10:41:30Z
last-modified: 2017-10-12T08:25:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka