| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.221.147.93 (lg) / ec2-54-221-147-93.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36dd:935d::36dd:935d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALBEDO-AS AS25305

aut-num:    AS25305
org:      ORG-AS15-RIPE
as-name:    ALBEDO-AS
import:     from AS1267
        action pref=120;
        accept ANY
import:     from AS3269
        action pref=120;
        accept ANY
import:     from AS12761
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS1267
        announce AS25305
export:     to AS3269
        announce AS25305
export:     to AS12761
        announce AS25305
admin-c:    ANAS2-RIPE
tech-c:     ANAS2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALBEDO-MNT
created:    2002-09-26T09:22:46Z
last-modified: 2017-11-15T09:20:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS15-RIPE
org-name:    Albedo S.r.l.
org-type:    LIR
address:    Via G. di Barolo 12
address:    10124
address:    Torino (TO)
address:    ITALY
phone:     +39 011 2343103
phone:     +39 011 8126886
fax-no:     +39 011 8989069
admin-c:    ANAS2-RIPE
mnt-ref:    ALBEDO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    AC23964-RIPE
created:    2004-04-17T11:29:07Z
last-modified: 2016-12-03T16:30:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Albedo Network Administration Staff
address:    Via G. di Barolo 12
address:    10124 Torino (TO)
address:    ITALY
phone:     +390118126886
fax-no:     +390118989069
admin-c:    BR20-RIPE
tech-c:     FC14-RIPE
nic-hdl:    ANAS2-RIPE
remarks:    Albedo S.r.l. Administration Staff role
mnt-by:     ALBEDO-MNT
created:    2002-09-18T17:02:03Z
last-modified: 2002-09-23T11:58:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka