| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.19.203 (lg) / ec2-18-205-19-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:13cb::12cd:13cb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UkrPress AS25119

aut-num:    AS25119
as-name:    UkrPress
org:      ORG-PU5-RIPE
import:     from AS6849 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3255 action pref=150; accept ANY
export:     to AS6849 announce AS25119
export:     to AS3255 announce AS25119
default:    to AS3255 action pref=150;
admin-c:    STS1-RIPE
tech-c:     STS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     UKRPRESS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-31T09:23:53Z
last-modified: 2018-09-04T09:54:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SESa1-RIPE

organisation:  ORG-PU5-RIPE
org-name:    State Publishing House "The Press of Ukraine" of the State Business Management
org-type:    OTHER
address:    Peremohy ave.50
address:    03047, Kyiv
address:    UA
phone:     +380 44 4548109
fax-no:     +380 44 4548306
abuse-c:    SSBM2-RIPE
mnt-ref:    as3255-mnt
mnt-by:     as3255-mnt
created:    2010-01-21T10:14:31Z
last-modified: 2014-03-31T10:46:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stas Onufriev
address:    Kiev, Ukraine
phone:     +380(93)3542721
nic-hdl:    STS1-RIPE
mnt-by:     NETUNDER-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka