| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.91.176.251 (lg) / ec2-52-91-176-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345b:b0fb::345b:b0fb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  YACAST-AS AS24963

aut-num:    AS24963
as-name:    YACAST-AS
descr:     -----------------------------------------
descr:     Former YACAST Media AS
descr:     http://www.yacastmedia.fr
descr:     -----------------------------------------
descr:     Peering requests/info should be sent to :
descr:     peering@as43646.net
descr:     -----------------------------------------
descr:
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS112 accept AS112 # AS112.net project
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS34019  accept AS-HIVANE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43646 accept ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48099 accept AS-MUSILINE
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57951 accept AS-YF
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS199036 accept NOT ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS112 announce { 0.0.0.0/0, ::/0 }
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS34019   announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43646   announce AS-YACAST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48099 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57951 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS199036 announce ANY # Ring.nlnog.net project
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    http://ring.nlnog.net/ NLNOG Ring member
remarks:
remarks:    Due to Yacast Media acquisition by Smartjog/TDF Group, we won't open any new peerings
remarks:    (from september 2012), and will be leaving public exchanges.
remarks:    You can now reach Yacast's network by peering with Smartjog/43646.
remarks:    Thank you for peering with us all those years !
remarks:
remarks:    RIP...
remarks:    Death time: 2013
remarks:
remarks:    You can peer with Smartjog at the following IXes (Route-server enabled where available):
remarks:    - BIX (Budapest)
remarks:    - DE-CIX (Frankfurt)
remarks:    - Equinix Paris
remarks:    - FICIX (Helsinki)
remarks:    - FranceIX (Paris)
remarks:    - FranceIX (Marseille)
remarks:
remarks:    Smartjog PNI Facilities (10G);
remarks:    - Ancotel Frankfurt  - DE
remarks:    - Dataplex Budapest  - HU
remarks:    - Equinix LA2 (Los Angeles) - US
remarks:    - Equinix MU1 (Munich)  - DE
remarks:    - InterXion2 (Paris)  - FR
remarks:    - ISZT (Budapest)  - HU
remarks:    - Level(3) LA (Los Angeles) - US
remarks:    - Level(3) Paris Capitole - FR
remarks:    - Pasila Broadcasting Tower (Helsinki) - FI
remarks:    - SFR Bordeaux             - FR
remarks:    - SFR Cesson              - FR
remarks:    - SFR Lille              - FR
remarks:    - SFR Marseille            - FR
remarks:    - SFR Lyon-Venissieux         - FR
remarks:    - SFR Strasbourg            - FR
remarks:    - TDF Fort de Romainville - FR
remarks:    - Telecity2 Amsterdam  - NL
remarks:    - Telecity Paris Aubervilliers - FR
remarks:    - Telehouse 1 Paris  - FR
remarks:    - Telehouse 2 Paris  - FR
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Routing Policy
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
remarks:    YACAST filters out inbound prefixes :
remarks:    * longer than /23 (on transit links - Catched by Default route announcement)
remarks:
remarks:    We also filter the following bogus networks:
remarks:    0.0.0.0 255.255.255.255
remarks:    10.0.0.0 0.255.255.255
remarks:    127.0.0.0 0.255.255.255
remarks:    172.16.0.0 0.15.255.255
remarks:    192.168.0.0 0.0.255.255
remarks:    224.0.0.0 31.255.255.255
remarks:    ... And connected IX subnets
remarks:
remarks:    We are using following dampening parameters :
remarks:    /24 networks    : HALF-LIFE=30; REUSE=820;
remarks:    .          SUPPRESS=3000; MAX SUPPRESS=60
remarks:    /23 & /22 networks : HALF-LIFE=15; REUSE=750;
remarks:    .          SUPPRESS=3000; MAX SUPPRESS=45
remarks:    /21 and below   : HALF-LIFE=10; REUSE=1500;
remarks:    .          SUPPRESS=3000; MAX SUPPRESS=30
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    YN120-RIPE
admin-c:    CCAV-RIPE
tech-c:     CCAV-RIPE
org:      ORG-RA202-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SMARTJOG-MNT
created:    2002-09-19T18:29:46Z
last-modified: 2018-09-04T09:54:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA202-RIPE
org-name:    ARKENA SAS
org-type:    LIR
address:    155 bis avenue Pierre Brossolette
address:    92120
address:    MONTROUGE
address:    FRANCE
phone:     +33155951000
admin-c:    SL11139-RIPE
admin-c:    AM39045-RIPE
admin-c:    AF13492-RIPE
abuse-c:    TRA40-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SMARTJOG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SMARTJOG-MNT
created:    2008-11-13T13:06:12Z
last-modified: 2017-10-24T11:42:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yacast NOC
address:    Yacast Media
address:    27 Boulevard Hippolyte Marques
address:    94200 IVRY SUR SEINE
address:    FRANCE
phone:     +33158686210
fax-no:     +33158686205
admin-c:    CCAV-RIPE
tech-c:     CCAV-RIPE
nic-hdl:    YN120-RIPE
remarks:    role object for Yacast NOC
mnt-by:     SMARTJOG-MNT
created:    2007-11-19T17:58:14Z
last-modified: 2013-02-01T14:22:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Clement Cavadore
address:    Vedege SAS
address:    9 rue Baillou
address:    75014 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 72 38 54 14
remarks:
remarks:    Please do *not* use my RIPE contact in order to sell
remarks:    us either IP transit, hardware, or any kind of thing.
remarks:    The RIPE database is not here for that usage!
remarks:
nic-hdl:    CCAV-RIPE
mnt-by:     VDG-MNT
created:    2005-04-18T10:45:31Z
last-modified: 2013-10-03T21:28:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka