| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.190.11 (lg) / ec2-54-92-190-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:be0b::365c:be0b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASPOL-AS AS24767

aut-num:    AS24767
as-name:    ASPOL-AS
org:      ORG-OM1-RIPE
import:     from AS21166 action pref=10; accept ANY
import:     from AS20632 action pref=10; accept ANY
import:     from AS13257 action pref=10; accept ANY
import:     from AS34626 action pref=11; accept AS34626
import:     from AS8342 action pref=10; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=10; accept ANY
import:     from AS41976 accept ANY
export:     to AS21166 announce AS24767
export:     to AS20632 announce AS24767
export:     to AS20632 announce AS34626
export:     to AS13257 announce AS24767
export:     to AS34626 announce ANY
export:     to AS12389 announce AS24767
export:     to AS8342 announce AS24767
export:     to AS8342 announce AS34626
export:     to AS12389 announce AS34626
export:     to AS41976 announce AS24767
admin-c:    ANR1-RIPE
tech-c:     ANR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASPOL-MNT
created:    2002-03-19T11:39:41Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OM1-RIPE
org-name:    PJSC MegaFon
org-type:    LIR
address:    30, Kadashevskaya emb.
address:    115035
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959801970
fax-no:     +74959801939
fax-no:     +74959801949
admin-c:    MFON-RIPE
tech-c:     MFON-RIPE
abuse-c:    MFON-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
mnt-ref:    MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:55:06Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey N. Roschin
address:    ASPOL-Diamant-Murmansk Ltd.
address:    183038, Murmansk,
address:    Lenin str., 12
address:    Russia
phone:     +7 8152 488777
fax-no:     +7 8152 488780
nic-hdl:    ANR1-RIPE
created:    2001-10-04T09:08:19Z
last-modified: 2016-04-06T00:28:14Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka