| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.221.147.93 (lg) / ec2-54-221-147-93.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36dd:935d::36dd:935d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PILICKA-AS AS24671

aut-num:    AS24671
org:      ORG-PTSz1-RIPE
as-name:    PILICKA-AS
import:     from AS24709 accept ANY
export:     to AS24709 announce AS-PILICKA
admin-c:    RS5793-RIPE
tech-c:     RS5793-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PILICKA-MNT
created:    2002-08-23T13:39:39Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTSz1-RIPE
org-name:    Hyperion S.A.
org-type:    LIR
address:    ul. Potkanowska 54a
address:    26-600
address:    Radom
address:    POLAND
phone:     +48 (48) 3843131
fax-no:     +48 (48) 3843202
admin-c:    RAVN-RIPE
abuse-c:    AR16405-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-HYPERION
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-HYPERION
created:    2004-04-17T11:47:50Z
last-modified: 2018-05-25T09:31:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Szymanski
address:    MNI Centrum Uslug S.A.
address:    ul. Potkanowska 54a
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48-48-3843131
fax-no:     +48-48-3843202
nic-hdl:    RS5793-RIPE
mnt-by:     PILICKA-MNT
created:    2001-11-13T21:26:37Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka