| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.206.226.77 (lg) / ec2-52-206-226-77.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34ce:e24d::34ce:e24d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FROGFOOT AS22355

aut-num:    AS22355
as-name:    FROGFOOT
descr:     Frogfoot Networks
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS37179 accept ANY
import:     from AS36943 accept ANY
import:     from AS35662 accept ANY
import:     from AS327749 accept ANY
import:     from AS327781 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
export:     to AS37179 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
export:     to AS36943 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
export:     to AS35662 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
export:     to AS327749 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
export:     to AS327781 announce AS22355 AS-FROGFOOT-TRANSIT
admin-c:    FNN9-RIPE
admin-c:    FNN9-RIPE
tech-c:     FNN9-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     MAINT-AS22355
created:    2011-05-06T15:41:56Z
last-modified: 2018-09-04T15:25:36Z
source:     RIPE-NONAUTH # Filtered

role:      Frogfoot Networks NOC
address:    Frogfoot Networks
address:    Suite 20-102D, Building 20
address:    The Waverley Business Park
address:    Kotzee Road
address:    Mowbray
address:    7700
address:    Cape Town
address:    South Africa
phone:     +27214487225
fax-no:     +27214483754
admin-c:    AS27464-RIPE
tech-c:     AS27464-RIPE
admin-c:    WD1103-RIPE
tech-c:     WD1103-RIPE
nic-hdl:    FNN9-RIPE
abuse-mailbox: abuse@frogfoot.net
mnt-by:     MAINT-AS22355
created:    2012-11-20T11:55:00Z
last-modified: 2012-11-20T12:10:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka