| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EMPERION-AS AS21125

aut-num:    AS21125
org:      ORG-EA14-RIPE
as-name:    EMPERION-AS
import:     from AS1239 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3292 accept ANY
import:     from AS16245 accept ANY
export:     to AS1239 announce AS21125
export:     to AS8220 announce AS21125
export:     to AS3292 announce AS21125
export:     to AS16245 announce AS21125
admin-c:    KW6968-RIPE
tech-c:     EMP5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EMP-NOC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EA14-RIPE
org-name:    Emperion A/S
org-type:    LIR
address:    Symfonivej 34
address:    DK-2730
address:    Herlev
address:    DENMARK
phone:     +4539293530
fax-no:     +4539252560
abuse-c:    AR14816-RIPE
mnt-ref:    EMP-NOC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EMP-NOC-MNT
admin-c:    OK944-RIPE
admin-c:    FA2553-RIPE
created:    2004-04-17T11:14:14Z
last-modified: 2017-05-16T20:15:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Emperion NOC Operator
address:    Emperion A/S
address:    Middelfartgade 7
address:    2100 Koebenhavn Oe
address:    DK
phone:     +45 3929 3530
abuse-mailbox: abuse@emperion.net
admin-c:    KW6968-RIPE
tech-c:     KW6968-RIPE
tech-c:     SRL7-RIPE
tech-c:     AJ163-RIPE
tech-c:     GB1283-RIPE
tech-c:     FL497-RIPE
nic-hdl:    EMP5-RIPE
mnt-by:     EMP-NOC-MNT
created:    2002-01-10T13:08:15Z
last-modified: 2008-05-27T09:48:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kim Wohlert
address:    Emperion A/S
address:    Middelfartgade 7
address:    2100 Koebenhavn Oe
address:    DK
phone:     +45 3929 3530
nic-hdl:    KW6968-RIPE
mnt-by:     EMP-NOC-MNT
created:    2002-01-10T13:12:31Z
last-modified: 2002-01-10T13:12:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka