| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.225.26.44 (lg) / ec2-54-225-26-44.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e1:1a2c::36e1:1a2c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Betam_it_AS AS20913

aut-num:    AS20913
as-name:    Betam_it_AS
org:      ORG-BTS2-RIPE
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3269 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12874 announce AS20913
export:     to AS3269 announce AS20913
tech-c:     MZ7680-RIPE
admin-c:    MZ7680-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BETAM-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2018-09-25T15:45:04Z
last-modified: 2018-09-25T15:45:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BTS2-RIPE
org-name:    Betam.it SNC di Leoni Marco e Zibelli Maurizio
org-type:    LIR
address:    Via Statuto, 4
address:    20121
address:    Milano
address:    ITALY
phone:     +39 02 36573540
fax-no:     +39 02 62695018
abuse-c:    AR15725-RIPE
admin-c:    MZ7680-RIPE
admin-c:    MZ7680-RIPE
mnt-ref:    BETAM-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BETAM-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:29:44Z
last-modified: 2017-07-05T09:53:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maurizio Zibelli
address:    Betam.it S.n.c.
address:    Via Statuto, 4
address:    I-20121 Milano
address:    Italy
phone:     +39 02 36573540
fax-no:     +39 02 62695018
nic-hdl:    MZ7680-RIPE
mnt-by:     BETAM-RIPE-MNT
created:    2017-07-05T09:04:17Z
last-modified: 2017-07-05T09:04:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka