| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.175.129 (lg) / ec2-34-229-175-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:af81::22e5:af81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BG-TURBONET AS205808

aut-num:    AS205808
as-name:    BG-TURBONET
org:      ORG-TE50-RIPE
sponsoring-org: ORG-APAO1-RIPE
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS205808
import:     from AS42555 accept ANY
export:     to AS42555 announce AS205808
admin-c:    IP3495-RIPE
tech-c:     IP3495-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-05-30T15:14:38Z
last-modified: 2018-09-04T12:01:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TE50-RIPE
org-name:    Turbo-Net EOOD
org-type:    OTHER
address:    6 Voynishka cheshma str., Sofia, Bulgaria
abuse-c:    TE2729-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-05-29T16:25:25Z
last-modified: 2017-05-29T16:25:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivo Pavlov
address:    6 Voynishka cheshma str., Sofia, Bulgaria
phone:     + 359 888888234
nic-hdl:    IP3495-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-05-29T16:22:32Z
last-modified: 2017-05-29T16:22:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka