| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.80.7.173 (lg) / ec2-54-80-7-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3650:7ad::3650:7ad (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STEFAN6 AS205591

aut-num:    AS205591
as-name:    STEFAN6
descr:     Stefan6 Network
org:      ORG-SN276-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
remarks:    +=====================================================================
remarks:    | Peering:
remarks:    | I have an open peering policy - contact noc@stefan6.de
remarks:    +=====================================================================
remarks:    +=====================================================================
remarks:    | Upstreams
remarks:    +=====================================================================
remarks:    # M&M Networks
import:     from AS206499 accept ANY
export:     to AS206499 announce AS205591
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206499 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206499 announce AS205591
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206499 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206499 announce AS205591
remarks:    # DevCapsule Ltd (UK)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9178 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9178 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9178 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9178 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Freifunk Nordwest e.V.
import:     from AS206313 accept ANY
export:     to AS206313 announce AS205591
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206313 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206313 announce AS205591
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206313 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206313 announce AS205591
remarks:    # JPBE (DE)
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206479 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206479 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206479 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206479 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Hurricane Electric.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-STEFAN6
remarks:    +=====================================================================
remarks:    | Peerings KLEYREX
remarks:    +=====================================================================
import:     from AS31142 accept ANY
export:     to AS31142 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31142 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31142 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31142 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Thomas King
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31451 accept AS-KING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31451 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Thomas Glass
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205777 accept AS205777
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205777 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205777 accept AS205777
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205777 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Prunk Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199071 accept AS199071
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199071 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199071 accept AS199071
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199071 announce AS-STEFAN6
remarks:    # CloudFlare Inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-STEFAN6
remarks:    # meerfarbig GmbH & Co. KG
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34549 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34549 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Kai Siering
import:     from AS49745 accept ANY
export:     to AS49745 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49745 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49745 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49745 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49745 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Kai Siering
import:     from AS206813 accept ANY
export:     to AS206813 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS206813 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS206813 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206813 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206813 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Dennis Rainer Warnholz trading as active-servers.com
import:     from AS197071 accept ANY
export:     to AS197071 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS197071 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS197071 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197071 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197071 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Coreroute Ltd. Julian Braun
import:     from AS203125 accept ANY
export:     to AS203125 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS203125 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS203125 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203125 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203125 announce AS-STEFAN6
remarks:    +=====================================================================
remarks:    |==========================[Downstreams===============================
remarks:    +=====================================================================
remarks:    # Bjoern Franke
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205298 accept AS205298
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205298 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205298 accept AS205298
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205298 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Christian Dresel
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205165 accept AS205165
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205165 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205165 accept AS205165
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205165 announce AS-STEFAN6
remarks:    # Smart Internet Solutions UG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202265 accept AS202265
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202265 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202265 accept AS202265
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202265 announce ANY
remarks:    # Erik Stomp
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201839 accept AS201839
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201839 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201839 accept AS201839
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201839 announce ANY
remarks:    # Radu Draghici
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44024 accept AS44024
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44024 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44024 accept AS44024
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44024 announce ANY
remarks:    +=====================================================================
remarks:    +=====================================================================
remarks:    +=====================================================================
remarks:    +=====================================================================
remarks:    =========================[Peering AS-IX]==============================
remarks:    ============================[RS AS-IX]================================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41441 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41441 announce AS-STEFAN6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41441 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41441 announce AS-STEFAN6
remarks:    +=====================================================================
remarks:    +=====================================================================
admin-c:    SD11540-RIPE
tech-c:     SD11540-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     stefan6
mnt-by:     EMZET-MNT
mnt-routes:   stefan6
mnt-routes:   JPBE-MNT
mnt-routes:   EMZET-MNT
mnt-routes:   MdA1-MNT
created:    2017-07-14T08:46:28Z
last-modified: 2018-07-20T05:57:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SN276-RIPE
org-name:    Stefan Dunkel
org-type:    OTHER
address:    Hemelter Str. 67
address:    D-48429 Rheine
address:    Germany
phone:     +4954191532660
abuse-c:    SN6353-RIPE
mnt-ref:    stefan6
mnt-ref:    EMZET-MNT
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
mnt-ref:    mnt-ced1202
mnt-by:     stefan6
mnt-by:     EMZET-MNT
created:    2017-07-07T17:18:35Z
last-modified: 2018-06-13T08:30:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Dunkel
address:    Sutthauser Str. 50, 49080 Osnabrück
phone:     +4954191532660
nic-hdl:    SD11540-RIPE
mnt-by:     stefan6
created:    2017-07-07T14:31:55Z
last-modified: 2017-10-30T23:55:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka