| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.161.77.30 (lg) / ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a1:4d1e::36a1:4d1e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HORSTKELLER-NET AS203884

aut-num:    AS203884
as-name:    HORSTKELLER-NET
org:      ORG-HKWG1-RIPE
sponsoring-org: ORG-DIE3-RIPE
import:     from AS204028 accept ANY
export:     to AS204028 announce AS203884
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS203884
admin-c:    KO1457-RIPE
admin-c:    JB15651-RIPE
tech-c:     KO1457-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DOLPHINIT-MNT
mnt-by:     HORSTKELLER-MNT
created:    2015-10-13T08:22:07Z
last-modified: 2018-09-04T11:40:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HKWG1-RIPE
org-name:    Horst Keller Werkzeugbau GmbH
org-type:    OTHER
address:    Am Stauweiher 29-31
address:    51688 Wipperfürth
tech-c:     KO1457-RIPE
abuse-c:    AR33593-RIPE
mnt-ref:    HORSTKELLER-MNT
mnt-ref:    DOLPHINIT-MNT
mnt-by:     HORSTKELLER-MNT
mnt-by:     DOLPHINIT-MNT
created:    2015-10-09T14:41:17Z
last-modified: 2015-10-12T13:30:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Juergen Braun
address:    Am Stauweiher 29-31 51688 Wipperfürth
phone:     +49226765830
nic-hdl:    JB15651-RIPE
mnt-by:     HORSTKELLER-MNT
created:    2015-10-09T14:38:33Z
last-modified: 2015-10-09T14:38:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kevin Olbrich
org:      ORG-DIE3-RIPE
remarks:    ***********************************************************
remarks:    For spam/abuse, please contact abuse@dolphin-it.de
remarks:    E-mails to the persons below will be IGNORED!
remarks:    ***********************************************************
address:    Peter Str. 69
address:    42499
address:    Hückeswagen
address:    GERMANY
phone:     +49219285490
nic-hdl:    KO1457-RIPE
mnt-by:     DOLPHINIT-MNT
created:    2015-09-23T10:20:34Z
last-modified: 2015-09-29T07:35:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka