| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.19.203 (lg) / ec2-18-205-19-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:13cb::12cd:13cb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SGK-AS AS203685

aut-num:    AS203685
as-name:    SGK-AS
org:      ORG-SPSZ10-RIPE
sponsoring-org: ORG-TKSz1-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS203685
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS203685
admin-c:    GK3830-RIPE
tech-c:     MS39418-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-SGK
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2015-11-19T10:54:12Z
last-modified: 2018-09-04T11:42:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPSZ10-RIPE
org-name:    SGK Projekt sp. z o.o. spolka komandytowa
org-type:    OTHER
address:    ul. Bialowieska 2, 54-234 Wroclaw, PL
abuse-c:    AR34368-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-SGK
created:    2015-11-18T12:59:29Z
last-modified: 2016-03-15T08:00:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Kaminski
address:    54-234 Wroclaw, ul Bialowieska 2, PL
phone:     +48 71 350 09 95
nic-hdl:    GK3830-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2013-11-12T10:12:36Z
last-modified: 2016-03-15T14:11:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Stanczyk
address:    54-234 Wroclaw, ul. Bialowieska 2, PL
phone:     +48 783 698 950
nic-hdl:    MS39418-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2015-11-20T11:27:03Z
last-modified: 2016-03-15T14:15:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka