| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.42.25 (lg) / ec2-34-228-42-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:2a19::22e4:2a19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIRTUALFUTURE-AS AS203548

aut-num:    AS203548
as-name:    VIRTUALFUTURE-AS
org:      ORG-VF7-RIPE
sponsoring-org: ORG-ALTA5-RIPE
import:     from AS57608 accept ANY
export:     to AS57608 announce AS203548
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS203548
admin-c:    VF174-RIPE
tech-c:     VF174-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DGNET-MNT
created:    2016-01-05T08:49:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:43:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VF7-RIPE
org-name:    Virtual Future Adam Machnik
org-type:    OTHER
address:    ul. Sienkiewicza 28
address:    25-507 Kielce
address:    POLAND
phone:     +48795795790
fax-no:     +48413335858
abuse-c:    AC32330-RIPE
mnt-ref:    VECTRANET-MNT
mnt-by:     VECTRANET-MNT
created:    2013-05-16T12:15:41Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Machnik
address:    Virtual Future
address:    ul. Sienkiewicza 28
address:    25-301 Kielce
phone:     +48 795 795 790
fax-no:     +48 41 3335858
nic-hdl:    VF174-RIPE
mnt-by:     KUT-PL
created:    2006-10-24T14:03:41Z
last-modified: 2017-10-30T21:52:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka