| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.196.38.114 (lg) / ec2-54-196-38-114.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c4:2672::36c4:2672 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOOFIBER-AS AS202712

aut-num:    AS202712
as-name:    TOOFIBER-AS
org:      ORG-TA996-RIPE
admin-c:    LW2284-RIPE
tech-c:     LW2284-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
mnt-routes:   NETIA-MNT
mnt-routes:   NETRONIK-MNT
created:    2016-06-16T14:00:44Z
last-modified: 2018-04-12T11:46:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA996-RIPE
org-name:    TOOFIBER.pl
org-type:    OTHER
address:    32-400 Myslenice ul. Kazimierza Wielkiego 58
abuse-c:    NT1264-RIPE
mnt-ref:    TOOFIBER
mnt-ref:    IADMIN-MNT
mnt-by:     TOOFIBER
created:    2016-04-22T13:45:27Z
last-modified: 2018-07-02T18:45:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Leszek Wawok
address:    Kazimierza Wielkiego 58
phone:     +48123848070
nic-hdl:    LW2284-RIPE
mnt-by:     TOOFIBER
created:    2016-04-22T13:37:25Z
last-modified: 2017-10-16T13:44:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka