| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PA1104 AS202301

aut-num:    AS202301
as-name:    PA1104
org:      ORG-PA1104-RIPE
sponsoring-org: ORG-RO33-RIPE
import:     from AS47987 accept ANY
export:     to AS47987 announce AS202301
import:     from AS9178 accept ANY
export:     to AS9178 announce AS202301
import:     from AS64515 accept ANY
export:     to AS64515 announce AS202301
import:     from AS203629 accept ANY
export:     to AS203629 announce AS202301
admin-c:    PM20282-RIPE
tech-c:     PM20282-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-PHIL-MNT
created:    2018-06-07T06:58:50Z
last-modified: 2018-09-04T12:15:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA1104-RIPE
org-name:    Anders Tage Philip Mattsson
org-type:    OTHER
address:    Engelbrektsgatan 74231 Östhammar Sweden
abuse-c:    AA33580-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-PHIL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-PHIL-MNT
created:    2018-06-06T00:10:10Z
last-modified: 2018-06-07T13:02:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Philip Mattsson
address:    Engelbrektsgatan 74231 Östhammar
phone:     +46766920933
nic-hdl:    PM20282-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-PHIL-MNT
created:    2018-06-04T18:23:15Z
last-modified: 2018-08-14T09:26:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka