| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.147.142.16 (lg) / ec2-54-147-142-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3693:8e10::3693:8e10 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTALDI-AS AS201944

aut-num:    AS201944
as-name:    ASTALDI-AS
org:      ORG-AS339-RIPE
import:     from AS3302 accept ANY
import:     from AS8968 accept ANY
export:     to AS3302 announce AS201944
export:     to AS8968 announce AS201944
admin-c:    ILC3-RIPE
tech-c:     IOC3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2014-05-23T09:43:52Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:48Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SIS3-RIPE

organisation:  ORG-AS339-RIPE
org-name:    ASTALDI SPA
org-type:    OTHER
address:    Via G.V. Bona, 65 - 00156 Roma
abuse-c:    AC32788-RIPE
mnt-ref:    INFRACOM-MNT
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2014-05-16T08:34:41Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Infracom LIR Contacts
address:    Infracom Italia S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-SIS3-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
admin-c:    AN30587-RIPE
admin-c:    AD13536-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AN30587-RIPE
tech-c:     AD13536-RIPE
nic-hdl:    ILC3-RIPE
abuse-mailbox: registry@infracom.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-10T09:49:57Z
last-modified: 2017-01-19T10:25:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Infracom Operational Contacts
address:    Infracom Italia S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-SIS3-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AR4745-RIPE
tech-c:     SP14165-RIPE
tech-c:     PAS246-RIPE
tech-c:     MC27896-RIPE
tech-c:     AA6138-RIPE
nic-hdl:    IOC3-RIPE
abuse-mailbox: registry@infracom.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-11T11:10:40Z
last-modified: 2014-09-05T07:22:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka