| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.8.185 (lg) / ec2-54-162-8-185.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:8b9::36a2:8b9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tuchkovo-network AS201913

aut-num:    AS201913
as-name:    Tuchkovo-network
descr:     Network Tuchkovo Ruzski raion
org:      ORG-Llc24-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS201913
import:     from AS49320 accept ANY
import:     from AS51547 accept ANY
export:     to AS49320 announce AS201913
export:     to AS51547 announce ANY
admin-c:    NA3242-RIPE
tech-c:     NA3242-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TEXNOKOM-MNT
created:    2014-06-04T13:00:51Z
last-modified: 2017-11-15T12:30:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Llc24-RIPE
org-name:    LLC "Telekonika"
org-type:    LIR
address:    Moskovskaya oblast, Ruza, Internacionalny per, 5
address:    143103
address:    Ruza
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74997097883
fax-no:     +74997097883
abuse-c:    AR16990-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TEXNOKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     MG19245-RIPE
created:    2011-10-19T10:28:16Z
last-modified: 2017-10-30T14:53:18Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    MG19245-RIPE
admin-c:    LY10-RIPE

person:     Mikhail Gorbachev
address:    Moskovskya oblast, Ruza, Internatcionalni pr, 5
address:    Limited liability company "Telekonika"
phone:     +74997097883
fax-no:     +74997097883
nic-hdl:    NA3242-RIPE
mnt-by:     TEXNOKOM-MNT
created:    2011-10-19T14:38:10Z
last-modified: 2015-01-21T18:31:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka