| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.175.101 (lg) / ec2-54-226-175-101.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:af65::36e2:af65 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Novahosting-AS AS201670

aut-num:    AS201670
as-name:    Novahosting-AS
org:      ORG-NL229-RIPE
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS201670
import:     from AS57463 accept ANY
export:     to AS57463 announce AS201670
import:     from AS13124 accept ANY
export:     to AS13124 announce AS201670
admin-c:    DK6867-RIPE
tech-c:     DK6867-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NOVAHOSTING
created:    2014-08-19T08:37:57Z
last-modified: 2018-10-11T09:34:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NL38-RIPE

organisation:  ORG-NL229-RIPE
org-name:    Novahosting Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Plovdiv, Bulgaria
abuse-c:    AR24033-RIPE
mnt-ref:    MNT-NOVAHOSTING
mnt-by:     MNT-NOVAHOSTING
created:    2014-08-18T12:07:28Z
last-modified: 2014-11-17T16:34:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Krystev
address:    Plovdiv
address:    BG
phone:     +359897822269
nic-hdl:    DK6867-RIPE
mnt-by:     MNT-NOVAHOSTING
created:    2014-08-18T11:55:33Z
last-modified: 2017-10-10T20:03:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka