| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.46.10 (lg) / ec2-100-24-46-10.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:2e0a::6418:2e0a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BPCBT-AS AS201312

aut-num:    AS201312
as-name:    BPCBT-AS
org:      ORG-LBT2-RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE
import:     from AS8470 accept ANY
export:     to AS8470 announce AS201312
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS201312
import:     from AS49063 accept ANY
export:     to AS49063 announce AS201312
admin-c:    DR7249-RIPE
tech-c:     DR7249-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BPCBT-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2014-11-25T17:02:34Z
last-modified: 2018-11-12T08:25:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LBT2-RIPE
org-name:    LLC "BPC Banking Technologies"
org-type:    OTHER
address:    Bld. 2, 50A/8 Zemlyanoy Val St.,
address:    Moscow, Russia, 109028
abuse-c:    AC32196-RIPE
phone:     +7 495 7803165
fax-no:     +7 495 7803167
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     BPCBT-MNT
created:    2014-11-06T12:28:28Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Rudinsky
address:    Bld. 2, 50A/8 Zemlyanoy Val St.,
address:    Moscow, Russia, 109028
phone:     +7 495 780-3165
nic-hdl:    DR7249-RIPE
mnt-by:     BPCBT-MNT
created:    2014-11-06T11:29:59Z
last-modified: 2014-11-06T12:28:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka