| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.8.185 (lg) / ec2-54-162-8-185.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:8b9::36a2:8b9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NORDEA-AS AS201271

aut-num:    AS201271
as-name:    NORDEA-AS
org:      ORG-NORD3-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS201271
import:     from AS3308 accept ANY
export:     to AS3308 announce AS201271
import:     from AS32787 accept ANY
export:     to AS32787 announce AS201271
admin-c:    NORD4-RIPE
tech-c:     NORD4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-routes:   RESILANS-MNT
created:    2014-12-05T11:53:28Z
last-modified: 2017-12-04T14:56:18Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NORD3-RIPE
org-name:    Nordea Bank AB
org-type:    OTHER
address:    Nordea Bank AB
address:    Smalandsgatan 17-19
address:    SE-105 71 Stockholm
address:    Sweden
tech-c:     NORD4-RIPE
admin-c:    NORD4-RIPE
abuse-c:    NORD4-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2012-12-03T13:57:53Z
last-modified: 2016-03-14T14:34:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nordea Registry
address:    Nordea Bank AB
address:    Smalandsgatan 17-19
address:    SE-105 71 Stockholm
address:    Sweden
admin-c:    BR3432-RIPE
admin-c:    MAST17-RIPE
admin-c:    MIKA8-RIPE
admin-c:    MACA7-RIPE
admin-c:    JENO1-RIPE
tech-c:     BR3432-RIPE
tech-c:     MAST17-RIPE
tech-c:     MIKA8-RIPE
tech-c:     MACA7-RIPE
tech-c:     JENO1-RIPE
nic-hdl:    NORD4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@nordea.com
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-01-30T15:22:47Z
last-modified: 2014-12-03T09:36:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka