| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.91.176.251 (lg) / ec2-52-91-176-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345b:b0fb::345b:b0fb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HAVAS_MG AS201099

aut-num:    AS201099
as-name:    HAVAS_MG
org:      ORG-MPGS1-RIPE
sponsoring-org: ORG-CESI1-RIPE
import:     from as12826 accept ANY
export:     to as12826 announce AS201099
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS201099
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS201099
admin-c:    BOX-RIPE
admin-c:    HORR-RIPE
tech-c:     DLEC-RIPE
tech-c:     IKAE-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CETSI-MNT
mnt-by:     BORDER6S-MNT
created:    2015-01-29T12:48:46Z
last-modified: 2018-09-04T11:32:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MPGS1-RIPE
org-name:    Media Planning Group SA
org-type:    Other
address:    Madrid, Spain
abuse-c:    AR21876-RIPE
mnt-ref:    COLT-ESPANA-MNT
mnt-by:     COLT-ESPANA-MNT
created:    2014-01-29T09:28:02Z
last-modified: 2014-07-30T08:34:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Charles Bockstal
address:    Conseils et Systemes Informatiques
address:    93-105 Rue Veuve Lacroix
address:    92022 Nanterre Cedex
phone:     +33 1 41 19 40 40
fax-no:     +33 1 47 60 22 16
nic-hdl:    BOX-RIPE
mnt-by:     CETSI-MNT
created:    2012-12-17T16:40:09Z
last-modified: 2012-12-17T16:40:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Damien LECCIA
address:    Conseils et Systemes Informatiques
address:    93-105 Rue Veuve Lacroix
address:    92000 Nanterre
phone:     +33 141 194 040
nic-hdl:    DLEC-RIPE
mnt-by:     CETSI-MNT
created:    2013-09-26T09:32:26Z
last-modified: 2018-05-09T13:36:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eduardo Horrillo
address:    Media Planning Group SA
address:    Avenida General Perón, 38, 11 fl
address:    28020 MADRID SPAIN
phone:     +34 914 569 090
nic-hdl:    HORR-RIPE
mnt-by:     CETSI-MNT
created:    2015-01-28T15:25:18Z
last-modified: 2015-01-28T15:25:18Z
source:     RIPE

person:     Erika Moreno
address:    Media Planning Group SA
address:    Avenida General Perón, 38, 11 fl
address:    28020 MADRID SPAIN
phone:     +34 914 569 070
nic-hdl:    IKAE-RIPE
mnt-by:     CETSI-MNT
created:    2015-01-28T15:30:41Z
last-modified: 2015-01-28T15:30:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka