| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.161.77.30 (lg) / ec2-54-161-77-30.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a1:4d1e::36a1:4d1e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEONET-AS AS198055

aut-num:    AS198055
as-name:    NEONET-AS
org:      ORG-NS104-RIPE
import:     from AS12968 accept ANY
export:     to AS12968 announce AS198055
import:     from AS15857 accept ANY
export:     to AS15857 announce AS198055
admin-c:    KK3571-RIPE
tech-c:     KK3571-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-09-15T15:38:48Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:17Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-NS104-RIPE
org-name:    NEONET S.A.
org-type:    OTHER
address:    Wroclaw, Poland
address:    ZMIGRODZKA 242D
phone:     +48 71 3235997
abuse-c:    AR24705-RIPE
admin-c:    KK3571-RIPE
tech-c:     KK3571-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-ref:    NETIA-MNT
created:    2011-06-27T09:10:16Z
last-modified: 2014-11-17T20:58:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Kwaczala
address:    NEONET S.A.
address:    ul. Zmigrodzka 242D
address:    51-131 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 3235820
nic-hdl:    KK3571-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2011-06-27T09:02:36Z
last-modified: 2012-12-13T12:50:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka