| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.210.61.41 (lg) / ec2-54-210-61-41.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36d2:3d29::36d2:3d29 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PBSBANK AS198051

aut-num:    AS198051
as-name:    PBSBANK
org:      ORG-PBS4-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS198051
export:     to AS8246 announce AS198051
admin-c:    SZ2195-RIPE
tech-c:     SZ2195-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PBS-PL-MNT
created:    2011-09-14T14:11:13Z
last-modified: 2018-09-04T11:05:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-PBS4-RIPE
org-name:    Podkarpacki Bank Spoldzielczy
org-type:    OTHER
address:    Mickiewicza 7
address:    38-500 Sanok
address:    Poland
phone:     +48 13 465 58 00
abuse-c:    AR24555-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    PBS-PL-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     PBS-PL-MNT
created:    2011-07-05T09:13:34Z
last-modified: 2014-11-17T16:42:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slawomir Zglobicki
address:    Mickiewicza 7
address:    Sanok
address:    Poland
phone:     +48 13 465 58 00
nic-hdl:    SZ2195-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2011-07-05T08:57:42Z
last-modified: 2011-07-05T08:57:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka