| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.46.10 (lg) / ec2-100-24-46-10.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:2e0a::6418:2e0a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Tech-Cave AS197818

aut-num:    AS197818
as-name:    Tech-Cave
org:      ORG-TCsz1-RIPE
import:     from AS12476 accept any
import:     from AS12968 accept any
export:     to AS12476 announce AS197818
export:     to AS12968 announce AS197818
admin-c:    ACC11-RIPE
tech-c:     ACC11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACC-MNT
created:    2011-05-16T10:15:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:55Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-UTKS1-RIPE

organisation:  ORG-TCsz1-RIPE
org-name:    Tech Cave sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Krakow, PL
abuse-c:    AC29561-RIPE
mnt-ref:    ACC-MNT
mnt-by:     ACC-MNT
created:    2011-04-27T10:45:26Z
last-modified: 2016-02-15T16:38:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ACC TEAM
address:    Aster Sp. z o.o.
address:    Domaniewska 50, 02-672 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 22 411 50 00
fax-no:     +48 22 411 50 01
remarks:    trouble:  ==========================================
remarks:    trouble:  ===                  ===
remarks:    trouble:  === Please send abuse notification to ===
remarks:    trouble:  ===    abuse@aster.pl       ===
remarks:    trouble:  ===                  ===
remarks:    trouble:  ==========================================
admin-c:    MAD-RIPE
admin-c:    SS2042-RIPE
tech-c:     MAD-RIPE
tech-c:     SS2042-RIPE
nic-hdl:    ACC11-RIPE
mnt-by:     ACC-MNT
created:    2002-07-02T12:54:22Z
last-modified: 2010-08-06T09:59:11Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@aster.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka