| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.55.57 (lg) / ec2-34-228-55-57.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:3739::22e4:3739 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:   PANTELSK AS197284

aut-num:        AS197284
as-name:        PANTELSK
org:            ORG-IISs1-RIPE
import:         from AS47200 accept ANY
import:         from AS15685 accept ANY
export:         to AS47200 announce AS197284
export:         to AS15685 announce AS197284
admin-c:        CA3789-RIPE
tech-c:         CA3789-RIPE
status:         ASSIGNED
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         MNT-INVINT_SK
created:        2010-09-28T10:21:56Z
last-modified:  2018-09-04T10:54:28Z
source:         RIPE

organisation:   ORG-IISs1-RIPE
org-name:       Turk Telekom International SK, s.r.o
org-type:       LIR
address:        V záhradách 8/A
address:        811 02
address:        Bratislava
address:        SLOVAKIA
phone:          +421267209050
fax-no:         +421267209051
remarks:        **** CZ Office ****
remarks:        **** Turk Telekom International CZ s.r.o. ****
remarks:        **** Mistrovska 597/29 ****
remarks:        **** 108 00 Praha 10 ****
remarks:        **** Ceska republika ****
remarks:        **** Tel: +420 226 293 200 ****
remarks:        **** Fax: +420 226 293 229 ****
remarks:        **** e-mail: david.bakala@turktelekomint.com ****
mnt-ref:        MNT-INVINT_SK
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:        TTISK-MNT
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         TTISK-MNT
abuse-c:        RM15192-RIPE
created:        2010-07-26T13:08:05Z
last-modified:  2018-07-13T09:09:21Z
source:         RIPE # Filtered

person:         Csaba Adam
address:        V zahradach 8/A, 811 02 Bratislava, Slovakia
mnt-by:         TTISK-MNT
phone:          +421267209050
nic-hdl:        CA3789-RIPE
created:        2010-07-27T09:50:28Z
last-modified:  2018-09-27T08:48:43Z
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka