| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.90.83.229 (lg) / ec2-54-90-83-229.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365a:53e5::365a:53e5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PANTELSK AS197284

aut-num:    AS197284
as-name:    PANTELSK
org:      ORG-IISs1-RIPE
import:     from AS47200 accept ANY
import:     from AS15685 accept ANY
export:     to AS47200 announce AS197284
export:     to AS15685 announce AS197284
admin-c:    CA3789-RIPE
tech-c:     CA3789-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INVINT_SK
mnt-routes:   MNT-INVINT_SK
created:    2010-09-28T10:21:56Z
last-modified: 2017-11-15T12:18:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IISs1-RIPE
org-name:    Turk Telekom International SK, s.r.o
org-type:    LIR
address:    Haanova 12
address:    85104
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421267209050
fax-no:     +421267209051
remarks:    CZ Office
remarks:    T?rk Telekom International CZ sro Mistrovsk? 597/29, 108 00 Praha 10 - Male?ice ?esk? republika Tel: +420 226 293 200 Fax: +420 226 293 229 e-mail: radim.chudarek@turktelekomint.com I?: 26194783
remarks:    Turk Telekom International CZ s.r.o.
remarks:    Mistrovska 597/29
remarks:    108 00 Praha 10 - Male?ice
remarks:    ?esk? republika
remarks:    Tel: +420 226 293 200
remarks:    Fax: +420 226 293 229
remarks:    e-mail: radim.chudarek@turktelekomint.com
mnt-ref:    MNT-INVINT_SK
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TTISK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    RM15192-RIPE
created:    2010-07-26T13:08:05Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Csaba Adam
address:    Haanova 12, 851 04 Bratislava
mnt-by:     TTISK-MNT
phone:     +421267209050
nic-hdl:    CA3789-RIPE
created:    2010-07-27T09:50:28Z
last-modified: 2014-02-10T09:51:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka