| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.212.222.217 (lg) / ec2-18-212-222-217.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d4:ded9::12d4:ded9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WGMAST AS197282

aut-num:    AS197282
as-name:    WGMAST
org:      ORG-WGP2-RIPE
import:     from AS1273 accept ANY
import:     from AS2529 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS197282
export:     to AS2529 announce AS197282
admin-c:    JT2073-RIPE
tech-c:     JT2073-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WGMAST
created:    2010-09-23T16:04:43Z
last-modified: 2018-10-11T09:31:59Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-VL225-RIPE

organisation:  ORG-WGP2-RIPE
org-name:    Wood Group Management Services Ltd
org-type:    OTHER
address:    John Wood House, Greenwell Road, Aberdeen AB12 3AX
abuse-c:    AR29753-RIPE
mnt-ref:    MNT-WGMAST
mnt-by:     MNT-WGMAST
created:    2010-09-22T09:33:11Z
last-modified: 2014-11-17T22:44:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jim Titmuss
address:    Wood Group
address:    John Wood House
address:    Green Well Rd
address:    Aberdeen AB1 4AX
address:    United Kingdom
phone:     +44 1224 851 156
fax-no:     +44 1224 851 070
nic-hdl:    JT2073-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T14:26:09Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka