| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.118.107 (lg) / ec2-54-162-118-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:766b::36a2:766b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ENTERNET-LIBERCOM-AS AS15467

aut-num:    AS15467
org:      ORG-EL2-RIPE
as-name:    ENTERNET-LIBERCOM-AS
remarks:    ******************
        This database object is locked by
        RIPE NCC.
        For more information please contact
        your sponsoring LIR or the RIPE NCC
        Ticket reference: 102567
        *******************
import:     from AS29021 action pref=150; accept AS29021 AS41091
import:     from AS174 action pref=50; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=50; accept ANY
import:     from AS5507 action pref=100; accept AS-BIX
import:     from AS199235 accept AS199235
import:     from AS198741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199235 accept AS199235
import:     from AS197248 accept AS197248
import:     from AS5483 action pref=120; accept AS-MATAV
import:     from AS3340 action pref=50; accept ANY
import:     from AS42205 action pref=100; accept AS42205
export:     to AS29021 announce ANY
export:     to AS198741 announce AS-ENTERNET
export:     to AS197248 announce AS-ENTERNET
export:     to AS174 announce AS-ENTERNET
export:     to AS5507 announce AS-ENTERNET
export:     to AS1299 announce AS-ENTERNET
export:     to AS5483 announce AS-ENTERNET
export:     to AS3340 announce AS-ENTERNET
export:     to AS42205 announce ANY
default:    to AS1299 action pref=80; networks ANY
admin-c:    ENT2-RIPE
tech-c:     AB9563-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    mnt-by:     ENTERNET-MNT
created:    2004-02-09T12:01:55Z
last-modified: 2018-09-27T13:57:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL2-RIPE
org-name:    Enternet 2001 Ltd.
org-type:    OTHER
address:    V?ci u. 175.
address:    1138
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +36 1 888 2001
fax-no:     +36 1 888 2099
mnt-ref:    ENTERNET-MNT
mnt-by:     ENTERNET-MNT
admin-c:    GG808-RIPE
admin-c:    AB9563-RIPE
admin-c:    ENT2-RIPE
abuse-c:    ER2372-RIPE
created:    2004-04-17T11:25:58Z
last-modified: 2018-07-09T14:58:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Balogh
address:    Enternet 2001 Ltd.
address:    H-1134 Budapest
address:    Vaci u. 19.
address:    HU
mnt-by:     ENTERNET-MNT
phone:     +36 1 888 2001
fax-no:     +36 1 888 2099
nic-hdl:    AB9563-RIPE
created:    2008-04-07T08:37:21Z
last-modified: 2009-04-18T18:28:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Enternet Hostmaster
address:    Enternet 2001 Ltd.
address:    H-1134 Budapest
address:    Vaci u. 19.
address:    HU
mnt-by:     ENTERNET-MNT
fax-no:     +36 1 888 2099
phone:     +36 1 888 2001
nic-hdl:    ENT2-RIPE
created:    2003-11-18T15:25:30Z
last-modified: 2009-04-18T18:26:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka