| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.213.116 (lg) / ec2-34-203-213-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:d574::22cb:d574 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEWTELSOLUTIONS-AS AS13208

aut-num:    AS13208
as-name:    NEWTELSOLUTIONS-AS
descr:     Channel Islands
org:      ORG-NS12-RIPE
import:     from AS12885 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25040 action pref=100; accept AS25040
import:     from AS13173 action pref=100; accept AS13173
import:     from AS8681 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4436 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13216 action pref=100; accept AS13216
import:     from AS61143 action pref=100; accept AS61143
export:     to AS12885 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS3356 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS25040 announce ANY
export:     to AS13173 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS8681 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS174 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS4436 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS13216 announce AS-NEWTELSOLUTIONS
export:     to AS61143 announce ANY
admin-c:    NSI3-RIPE
tech-c:     NSI3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NEWTEL2-RIPE-MNT
created:    2002-07-26T10:44:43Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS12-RIPE
org-name:    Newtel Limited
org-type:    LIR
address:    2nd Floor
        Nelson House
        David Place
address:    JE2 4TD
address:    ST HELIER
address:    JERSEY
phone:     +441534506400
fax-no:     +441534507979
admin-c:    NS1112-RIPE
admin-c:    NSI3-RIPE
admin-c:    RC8563-RIPE
abuse-c:    AR17809-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NEWTEL3-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NEWTEL3-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T12:19:14Z
last-modified: 2017-03-20T09:22:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Newtel Limited ISP Team
address:    Nelson House, David Place
address:    St.Helier Jersey
address:    Channel Islands
address:    JE2 4TD
phone:     +44 1534 506400
fax-no:     +44 1534 507979
remarks:    trouble: --------------------------------------------------
remarks:    trouble: Internet Network Management Centre
remarks:    trouble: Please send a fax in urgent cases
remarks:    trouble: Report abuse/spam problems to abuse@newtelsolutions.net
remarks:    trouble: Report network problems to helpdesk@newtelsolutions.net
remarks:    trouble: Report peering problems to helpdesk@newtelsolutions.net
remarks:    trouble: Report hosting problems to helpdesk@newtelsolutions.net
remarks:    trouble: --------------------------------------------------
mnt-by:     NEWTEL3-RIPE-MNT
mnt-by:     NEWTEL2-RIPE-MNT
admin-c:    RC8563-RIPE
tech-c:     RC8563-RIPE
nic-hdl:    NSI3-RIPE
created:    2004-08-20T15:42:26Z
last-modified: 2014-11-25T16:00:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka