| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.161.100.24 (lg) / ec2-54-161-100-24.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a1:6418::36a1:6418 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS12723

aut-num:    AS12723
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Splaiul Independen?ei 319
descr:     Cl?direa OB209 (Sema Parc), Sector 6, Bucure?ti
descr:     RO
org:      ORG-PAS2-RIPE
import:     from AS8953 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8953 announce AS12723
export:     to AS8708 announce AS12723
default:    to AS8953 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8708 action pref=30; networks ANY
admin-c:    DZ66-RIPE
tech-c:     AI4321-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12723-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RA18-RIPE

organisation:  ORG-PAS2-RIPE
org-name:    Pagini Aurii S.A.
org-type:    OTHER
address:    Splaiul Independentei 319, Clădirea OB209
address:    Sector 6, Bucharest
address:    Romania
admin-c:    DZ66-RIPE
tech-c:     MS5066-RIPE
phone:     +40 21 311 2313
abuse-c:    AR27358-RIPE
mnt-ref:    AS8708-MNT
mnt-by:     AS8708-MNT
created:    2011-08-26T09:27:45Z
last-modified: 2014-11-17T22:30:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Irimescu
address:    B-dul. Carol I, nr. 34-36, Sector 2, RO
phone:     +40-21-3079511
fax-no:     +40-21-3079517
mnt-by:     AS12723-MNT
created:    2011-11-28T12:37:22Z
last-modified: 2011-11-28T12:37:22Z
source:     RIPE # Filtered
nic-hdl:    AI4321-RIPE

person:     Dan Zohar
address:    Pagini Aurii
address:    33 N.Balcescu Bld., Apt. 63, Bucharest , Romania
phone:     +40-1-311 2313
fax-no:     +40-1-311 2313
nic-hdl:    DZ66-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T15:15:52Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka