| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 23.20.223.212 (lg) / ec2-23-20-223-212.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:1714:dfd4::1714:dfd4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBACTC AS10737

aut-num:    AS10737
as-name:    ASBACTC
descr:     CellularONE
import:     from AS7827 accept ANY
export:     to AS7827 announce AS10737
admin-c:    CC17691-RIPE
tech-c:     CC17691-RIPE
status:     OTHER
mnt-by:     ADMASTER-MNT
created:    2017-11-12T18:04:42Z
last-modified: 2017-11-12T18:04:42Z
source:     RIPE

person:     Chris Cariffe
address:    651 Gateway Blvd
address:    South San Franciso, CA, USA
nic-hdl:    CC17691-RIPE
phone:     +16608275510
mnt-by:     ADMASTER-MNT
created:    2017-11-12T18:04:42Z
last-modified: 2017-11-12T18:04:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka